Vores sponsorer og partnere

SPAR NORD FONDEN

Har bevilget 18.500kr. til udbetaling januar 2024, til støtte for indkøb af nye pagajer til kajakker samt nye redningsveste til baglænsroerne.

 

Spar Nord Fonden ønsker at styrke fællesskabsfølelsen og samhørigheden mellem mennesker, så det mærkes og får betydning for hver enkelt. Vi vil medvirke til at skabe flere værdifulde fællesskaber, hvor man kan høre til og føle sig som en del af noget betydende. Derfor har vi med vores donationer særligt fokus på projekter og initiativer, som ideudvikles, gennemføres og opleves i fællesskab. Åndeligt såvel som stedligt.

Vi støtter fællesskaber inden for kultur, social og fritid med donationer, der kan mærkes. Donationer som gør en reel forskel for mennesker, for foreninger og for fællesskaber.

Det gælder om at samle mennesker om de interesser, der beriger netop dem og som skaber sammenhold på tværs af samfundet. Lokalt, regionalt og nationalt.

VELUXFONDEN

Har bevilget 100.000 kr til anskaffelse af ny 4-åres inrigger bygget af Vejle Yacht Service Aps. Båden er bygget i glasfiber og adapteret i træ. Den blev leveret i marts af 2023 og er blevet døbt Omikron.
   

THE VELUX FOUNDATIONS | er en almennyttig fond, der støtter aktive ældre, øjen- og aldringsforskning samt humanvidenskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål for at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag. I 2021 uddelte VELUX FONDEN 335 millioner kr. 

VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

Privat sponsor

Klubbens mangeårige, nu afdøde medlem Margrete Ostenfeldt Riemann donerede i slutningen af 2021 ikke mindre end 100.000 kr. til anskaffelse af en ny 2-åres inrigger.  Båden er Bygget af Baumgarten Bootsbau i glasfiber. Den blev hentet i Tyskland i maj 2023, og har fået navnet Delta.
Navnet på¨giveren har være holdt fortroligt,efter giverens ønske, men få uger før sin død, gav margrete lov til at vi måtte offentliggøre hendes navn,
  

 

 

 

 

Tømmerhandler Johs. Fog Fond

Har i marts 2024 bevilget 15.000kr. i støtte til anskaffelse af nye møbler til klubhusets terrasse.
 
 

DIF & DGI's foreningspulje

Har i 2022 og 2023 doneret sammenlagt ca. 60.000 kr. i bidrag til etablering og opgradering af af eRoningsfaciliteter i klubben. Et sponsorat der har betydet, at vi har fået rigtig god gang i vore romaskiner
  
Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber og skabe rum til udvikling i idrætsforeningerne. Fællesskaber, hvor helt almindelige danskere i hele landet mødes året rundt, får demokrati og deltagelse ind under huden, oplever glæden ved idræt og knytter bånd til andre. Slutbrugerne af puljens midler er således danskere i og uden for foreningsidrætten, der kan få glæde af støttede aktiviteter og projekter i de danske idrætsforeninger
   
  

Trygfonden

Har i starten af 2023 doneret kr. 2.940 til anskaffelse af faste pagajflydere til vore kajakroere. Pagajflyder anvendes når man kæntrer med kajakken. Flyderen stabiliserer kajakken og gør det lettere at komme op i kajakken. Dermed øges sikkerheden for vore kajakroere, ikke mindst i vintersæsonen.

  
TrygFondens mission er at bidrage til, at danskerne kan tage ansvar for egen og andres tryghed. Igennem TrygFonden støtter vi derfor hvert år hundredvis af handlingsrettede, vidensbaserede projekter både lokalt, på tværs af regioner og i hele landet.

Partnerskaber

 

 

Klik og redigér. Indsæt din tekst her....

Paddlespot

Birkerød Ro-& Kajakklub har indgået en partnerskabsaftale på et år, der blandt andet medfører at klubben kan indkøbe grej til "Partner club prices".