Kajakmappen

Kajakmappen sætter rammen for kajakroningen i BRK og supplerer klubbens generelle roreglement. Kajakroning i BRK skal dermed følge både kajakmappen og roreglementet.

Reglerne gælder for al anvendelse af klubbens udstyr samt for alle ture i lokalt farvand, der udskrives under BRK i rokort.dk. Private ture på fremmed farvand uden brug af klubbens udstyr er klubben uvedkommende, og må først skrives ind i rokort.dk efter endt tur.

Kajakmappen indgår som en del af uddannelsen til frigiven kajakroer i klubben, og du skal kende indholdet som frigiven kajakroer i BRK.

Udover kajakroning har BRK roning i inriggere, coastalbåde og scullere. Kajakroningen skal i sit virke bidrage til sammenhængskraften i klubben, altså til et ”vi” og ikke til et ”dem og os”.

Kajakmappen dækker ikke roteknik. Her henvises til andet undervisningsmateriale, særligt ”Havkajak Instruktør 2, teknik og teori op til EPP3 og havkajakinstruktør 2” udgivet af Ungdomsringen, suppleret med det store udbud af videoer på YouTube.

BRK er medlem af DGI, og kajakroningen i klubben er derfor underlagt DGI´s regler og anbefalinger. Kajakchefen er, med reference til bestyrelsen, overordnet ansvarlig for kajakroningen i BRK.  Kajakchefen assisteres af klubbens kajakinstruktører. Kajakchefen kan uddelegere dele af sit ansvar.