Romappen

Birkerød Ro- og Kajakklubs roreglement indeholder det overordnede regelsæt for roning i klubben, som alle medlemmer skal overholde. Reglementet bygger på regler og anbefalinger fra Dansk Forening for Rosport (DFfR).

Roreglementet udgør samtidig klubbens sikkerhedsreglement.

Romappen derimod dækker rotekniske og praktiske aspekter af roning i inrigger, hybrid både, samt scullere i Birkerød Ro- og Kajakklub. Derudover gennemgår og uddyber romappen reglerne i roreglementet. Romappen og roreglementet supplerer således hinanden.

Hvor roreglementet er kortfattet, for at skabe klarhed over de regler vi fungerer under, breder romappen beskrivelserne ud og sammenkæder regler og roteknik.

Her i romappen gennemgås således; rofarvandet, sikkerhed, herunder forhold omkring vejr og vind, færdselsregler på søen, krav til medlemmet, vinterroning samt håndtering af uheld. Dernæst gennemgås uddannelse og instruktion. I afsnittet Daglig roning gennemgås alt fra korttursstyrmandens rolle over bære- og løfteteknik, til rotaget, styreteknik og kommandoer samt turregistrering. I Bilagene findes information om bådenes indretning, distancer på de mest gængse roture, samt en samlet oversigt over kommandoerne. 

Romappen er primært rettet mod nye roere, hvor stoffet i denne mappe indgår som en del af rouddannelsen, men kan også med udbytte læses af mere erfarne roere, der også kan have gavn af at få opfrisket teorien. Romappen indgår som en vigtig del af pensum, sammen med roreglementet, i uddannelsen til korttursstyrmand og instruktør.

Det er vigtigt, at alle klubbens roere kender og respekterer såvel roreglementet som romappen. Eventuelle overtrædelser kan medføre påtale og roforbud i en periode bestemt af klubbens bestyrelse.