Roreglementet gælder for alle bådtyper

Birkerød Ro- og Kajakklubs roreglement indeholder det overordnede regelsæt for roning i klubben, som alle medlemmer skal overholde. Reglementet bygger på regler og anbefalinger fra Dansk Forening for Rosport (DFfR).

Dette reglement, som samtidig er klubbens sikkerhedsreglement, er koncentreret om de overordnede regler og retningslinjer for roning i Birkerød Ro- og Kajakklub, gældende for alle bådtyper og for fuldgyldige medlemmer og seniorroere.  De specifikke og konkrete retningslinjer og anvisninger for roning i inriggere, coastalbåde og scullere findes i romappen, og for kajakkernes vedkommende i kajakmappen.

Det er gældende for sejlads på klubbens daglige rofarvand. Ved roning på fremmed farvand gælder DFfR’s henholdsvis DGI’s regler.