Sikkerhedsinstrukser for kajakroning

Sikkerhedsinstruks: Formålet med nedenstående sikkerhedsinstruks er at fremme sikker kajakroning i Birkerød Ro og Kajakklub for ikke frigivne og frigivne medlemmer. For at overholde klubbens sikkerhedsregler er det vigtigt at du gennemlæser sikkerhedsinstruksen og bliver bekendt med den, før du begiver dig ud på vandet.

Sikkerhedsinstruks for kajakroning på fremmed farvand: For at øge sikkerheden har vores instruktørgruppe udarbejdet en opdateret sikkerhedsinstruks specifikt rettet mod kajakroning på ikke kendt farvand. Kajakroning indebærer altid en vis risiko, og det er af afgørende betydning, at turlederen nøje planlægger og forbereder turen med deltagerens sikkerhed for øje. Sikkerhedsinstruksen for kajakroning på fremmed farvand er udviklet med det formål at assistere instruktører og turledere i at forberede, planlægge og gennemføre disse ture.

Deltagelse i ture til ukendte farvande kræver også visse kompetencer fra deltagerne, og disse er nu tydeligt angivet i kajakmappens kapitel 2. Vi har implementeret to niveauer af frigivelse (frigivelse og udvidet frigivelse) for deltagelse i disse ture, med det formål at sikre, at de rette roere deltager på de rette ture. Det er vigtigt at understrege, at ansvaret for en roers sikkerhed i sidste ende ligger hos roeren selv, og derfor er selvvurdering en integreret del af evalueringen.

Vi opfordrer alle med tvivl om deres egen vurdering til at kontakte turlederen for yderligere detaljer vedrørende deltagelseskravene. Turlederen forbeholder sig altid retten til at beslutte, om en roer kan deltage i den pågældende tur til ukendte farvande.